מחלקת הדרכה, מחלקת ABC   EHS

בטיחות בריאות גהות ואיכות סביבה TRN- 15

 

כללי בטיחות

תאונות עבודה

בריאות תעסוקתית

איכות הסביבה

יעדים וחקיקה

דף הבית

 

 

 

מבחן

קישורים

הגנת השמיעה

מצבי חירום

חומרים מסוכנים

 

 

בדף זה תמצא קישורים לאתרי בטיחות גיהות ואיכות סביבה שונים:

 
 

 

 

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה -   האתר מכיל מידע אודות חקיקה בתחום הבטיחות בעבודה

 
 

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות - האתר מכיל חדשות בתחום הבטיחות

 
 

אגף הפיקוח על העבודה - פיקוח בעבודה, בטיחות, בריאות וגיהות בעבודה

 
 

המשרד לאיכות הסביבה - האתר עוסק במחקרים, סקרים, נושאים סביבתיים ועוד

 
 

בטרם - בטיחות ילדים - אתר העוסק בבטיחות ילדים

 
 

אתר הבטיחות של האוניברסיטה העברית -  בטיחות קרינה, חומרים מסוכנים, קישורים לספרות מקצועית

 
 

אתר הבטיחות בטכניון -  בטיחות בעבודה והנדסת אנוש

 
 

אתר הבטיחות של אוניברסיטת בן - גוריון - על היחידה לניהול והנדסת בטיחות

 
     
     
     
               
 

עריכה מקצועית - ניסים כהן , ליאור אלי שי כליפא

בניית אתר ועריכה  הדרכתית -  לימור פלג-ווינטראוב

 
               

 

 [-------- Page Ends Here --------]Create & Update > File Manager > HTML Editor

Filename: links2005.htm   [ Store Tag Hub ] [ HTML Help ]
 


Be sure to save your work often. In the event that your connection to the Internet "times out," your work will NOT automatically be saved.

 


Privacy Policy - Terms of Service - Help

Web hosting by Somee.com