מחלקת הדרכה, מחלקת ABC   EHS

בטיחות בריאות גהות ואיכות סביבה TRN- 15

 

כללי בטיחות

תאונות עבודה

בריאות תעסוקתית

איכות הסביבה

יעדים וחקיקה

דף הבית

 

 

 

מבחן

קישורים

הגנת השמיעה

מצבי חירום

חומרים מסוכנים

 

 

במה עוסקת מחלקת EHS ? מהו נוהל? מהי תקנה?

 
               

מחלקת EHS עוסקת בשלושה תחומים:  Environment - סביבה,  Health - בריאות,  Safety  - בטיחות.

המחלקה עובדת לפי חוקים פקודות ונהלים  האם אתה יודע מה ההבדל בין חוק, פקודה ותקנה?

חוק   הנו דרישה לנורמה מסוימת, אשר חוקקה על ידי כנסת ישראל

פקודה אזרחית הנה חוק שנחקק טרם קום המדינה

תקנה בטיחותית היא דרישה חתומה על ידי שר העבודה

חשוב שתדע - תקנה או פקודה מחייבים והנם חוק לכל דבר!!!

מהם נהלים?

נוהל - הוראות עשה / אל תעשה  בתחומי העבודה השונים  במקום העבודה. הנהלים הפנימיים כפופים לחוקי המדינה

וחברת ה - M  הנהלים עוסקים בכל תחומי פעילות המפעל ומסווגים על פי נושאים -

תוכל לצפות בנהלים - באתר הנהלים של מוטורולה

מערך הבטיחות בנוי מנהלים פנימיים המבוססים על חוקים ותקנות.

הדרכה זו מתבצעת כחלק מחוקי ותקנות הבטיחות - לפיהם על העובד להכיר את הסכנות אליהן הוא חשוף - תקשורת סכנות.

 

עריכה מקצועית - ניסים כהן , ליאור אלי שי כליפא

בניית אתר ועריכה  הדרכתית -  לימור פלג-ווינטראוב

 
               

 

 [-------- Page Ends Here --------]Create & Update > File Manager > HTML Editor

Filename: targets2005.htm   [ Store Tag Hub ] [ HTML Help ]
 


Be sure to save your work often. In the event that your connection to the Internet "times out," your work will NOT automatically be saved.

 


Privacy Policy - Terms of Service - Help

Web hosting by Somee.com